1. För att ta bort din webbplats från URLmetrics, placera följande kod i en fil som heter robots.txt i serverns rotkatalog::

User-agent: URLmetrics
Disallow: /

2. Skriv sedan in webbadressen i rutan nedan och klicka på Ta bort webbplats

Ange webbplats     http://